Turpinot informēt par elektrotransportlīdzekļiem (ETL), sniedzam informāciju par 2018.gada otrajā ceturksnī Latvijā reģistrētajiem ETL.

Šo trīs mēnešu laikā reģistrēts 52 ETL. No tiem: 37 vieglie auto, 14 mopēdi un viens kravas auto. Pavisam Latvijā 2018. gada 1. jūlijā reģistrēti 479 elektrotransportlīdzekļi.

Kopējais uzskaitē esošo elektrotransportlīdzekļu skaits:

Uzskaite esosie TL 2.cet.2018

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

2018. gada 2. ceturksnī reģistrētie jaunie transportlīdzekļi:

 2018.gada2.cet reg jauni ETL

Avots: Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs

Sīkāka informācija par Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem atrodama ŠEIT.